RSS

Päivittäiset arkistot: 24.10.2015

Jumalan hyvä työ sinussa

rakennustyomaaMinä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Fil.1:6.

Osaatko sanoa tarkemmin, mistä ”hyvästä työstä” tässä puhutaan, jonka Jumala on sinussa aloittanut? Ainakin minä olen taipuvainen ajattelemaan, että siinä tarkoitetaan pelastusta yleensä ja sitä työtä, jota Jumala meissä tekee, kun hän auttaa meitä Jumalan tahdon mukaiseen hengelliseen kasvuun ja hedelmän kantamiseen. Mutta voidaan myös ajatella, että siinä tarkoitetaan jotakin henkilökohtaisempaa, joka koskee sinun kutsumustasi ja palvelutyötäsi täällä ajassa. Jos luemme Filippiläiskirjeen ensimmäistä lukua alusta vaikkapa 11 jaetta, löydämme sellaisia tarkentavia ilmaisuja tuolle epämääräiselle ”Jumalan hyvä työ teissä”-termille, josta filippiläisiä kiiteltiin: ”evankeliumin levitystyö”, ”rakkauden kasvaminen”, ”ymmärryksen ja harkinnan lisääntyminen” ja ”runsaat määrät hyvää hedelmää”. Myöhemmin vielä jakeessa 29 Paavali lisää näihin hyveisiin ”kärsimisen Kristuksen puolesta”.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja rohkaisee meitä näillä sanoilla: Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Hepr.12:1-2. Jeesus Kristus on siis ”perustanut” meidän uskomme ja hän huolehtii, että ”se tehdään täydelliseksi”. Tämä on englanninkielessä käännetty ”the Author and the Finisher of our faith”, siis ”uskomme alullepanija ja loppuun saattaja”.

Paavali siis oli varma, että Jeesus Kristus saattaisi loppuun työnsä, jonka oli aloittanut Filippin seurakunnan jäsenissä. Koskee yhtä hyvin meitäkin. Usein vain omalta kohdalta tuntuu, että Jumalan työ ei edisty minussa ollenkaan. Poljen paikallaan tai jopa taannun. Jos yhtään koet samaa, olet jyvällä siitä, mitä haluan sanoa sinulle tänään.

Ole turvallisella mielellä, Herra itse huolehtii, että Jumalan työ sinussa menee eteenpäin ja tulee kerran loppuun suoritetuksi. Et ole oman itsesi varassa. Sinun kykyjesi varaan ei näin ratkaisevaa prosessia ole uskottu. Sinulla on oma pieni vastuualueesi, mutta Kristuksella on kokonaisvastuu ja voit luottaa häneen – hän ei jätä kesken kättensä työtä. Voimme psalminkirjoittajan tavoin luottavaisin mielin rukoilla:

Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet päätökseen. Iäti kestää sinun armosi. Ethän jätä kesken kättesi työtä! Ps.138:8.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Jumalan hyvä työ sinussa

Kirjoittanut : 24.10.2015 Kategoria/t: Rohkaisu