RSS

Avatuista ovista

03 Mar

kumpuilevaaJuurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Kol.2:7.

Siinäpä on yhdessä lauseessa kerrottu uskonelämän koko kaari. Terve usko, joka on alkanut parannuksesta ja johtanut uudestisyntymiseen, jatkuu sillä, että ”juurrutaan Kristukseen”. Kun on saatu työnnetyksi juuret syvälle Jumalan sanan ravinteisiin ja opittu ammentamaan Hengen pohjavettä, päästään hengelliseen kasvuun. Uskossa vahvistuminen etenee, kun eletään ”niin kuin meille on opetettu”. Koska sanat ovat Paavalin, opetuksella tarkoitetaan apostolista opetusta. Terveen uskon, joka on jo päässyt hyvään alkuun, tunnistaa siitä, että se tuottaa esiin kiitollisuutta.

Kun teen kävelylenkkejä kotikaupungissani, kiittelen usein Herraa siitä, että meillä on niin korkea elintaso. Uudet hienot kerrostalot ovat nousseet muutamassa vuodessa. Uusi koulu ja päiväkoti on rakennettu myös. Monet asuvat omakotitaloissa täällä luonnonrauhan keskellä ja kuitenkin palvelujen lähellä. Meitä ympäröi puhdas luonto ja enimmäkseen nautimme hyvästä säästäkin.

Kun katselen näillä kunnailla olevia sisällissodan aikaisia juoksuhautoja, voin kiittää siitäkin, että meillä on rauhan aika. Voimme olla kiitollisia, että elämme itsenäisessä Suomessa eikä meitä uhkaa sota. Tosin Euroopan rauha on järkkynyt ja siksi voimme olla myös huolissamme ja rukoilla, että saamme pitää tämän rauhan. Ymmärrämme, että on tärkeää elää jumalisesti ja hurskaasti, jotta Jumalan siunaus voisi pysyä kansamme yllä. Voimme tunnustaa kansamme syntejä Herralle ja pyytää anteeksi kaikkea jumalattomuutta. Herra on hyvä, laupias ja uskollinen – siksi voimme luottavaisesti hänelle puhua.

Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte. 5.Moos.10:12-13.

Uudessa liitossa meitä ei enää sidota lain kirjaimeen, ei käskyihin eikä sääntöihin, mutta uskonelämän yleisperiaate on sama. Kun olemme antaneet elämämme Jeesukselle, meidän tulee elää kuuliaisesti Herraa sydämestämme palvellen. Pietari sanoi tämän saman asian näin:

Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea, ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. 2.Piet.1:10-11.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Avatuista ovista

Kirjoittanut : 3.11.2015 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kommentointi on suljettu.