RSS

Luottavaisin mielin eteenpäin

22 Kes

kuoppainenKääntymättömän ihmisen mieli on kuin virussuojaamaton tietokone. Kaikki sielunvihollisen syöttämät ajatukset menevät läpi. Kun ihminen tulee uskoon, hänen vanha luontonsa saa kuoliniskun ja se tarkoittaa, että hänen sielunsa pääsee Jeesuksen veren suojaan. Kristuksen sovintoveri toimii palomuurina. Virussuojaus rakentuu siitä, että uskoon tullut elää hengen täyttämää elämää ja vaeltaa valossa ja noudattaa Jumalan sanaa. Hengellisesti aikuiseksi kasvanut opetuslapsi ei enää ota (niin herkästi) vastaan impulsseja lihan ja pimeyden voimilta. Jos virussuojaus ei toimi, ihminen lankeaa aina uudestaan lihan tekoihin. Paavalin mukaan Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Gal.5:19-21.

Haluan siis rohkaista sinua, hyvä lukijani, pyrkimään kohti virussuojattua elämää. Ihan helppoa ei ole päästä siihen uskon kypsyyteen, että sielunvihollisella ei olisi mitään rakoa, josta ängetä sisään. Hän on tuhanten juonten mestari ja osaa huiputtaa ketä vaan. Minäkin joudun edelleen, vaikka olen ollut uskossa lähes 40 vuotta, ihmettelemään välillä, miten se nyt taas onnistui petkuttamaan minua ja valehtelemaan noin silmää räpäyttämättä minulle, miten se nyt taas osasikin niin enkeliksi muuntautua…

Mutta emme jää epätoivoon. Jos kerran Jeesus on meidät ostanut vapaiksi synnin ja Perkeleen vallasta, silloin olemme vapaita. Jos kerran hän on antanut meille lihalliselle luonnollemme kuoliniskun ja vieläpä haudannut meidän vanhan luontomme kasteen hautaan, silloin voimme luottaa häneen ja hänen työhönsä, että se kestää. Jos hän kerran on antanut meille kaikki kalliit lupaukset, niin silloinhan me olemme tulleet osallisiksi Jumalallisesta luonnosta. Kuten Pietari sen muotoilee: Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. 2.Piet.1:4. Jos hän kerran on antanut meille Pyhän Henkensä, niin kai Henki meitä ohjaa ja kai Henki meille antaa voiman tehdä Jumalan tahtoa. Kai hän on sanansa takana, kun lupaa: Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Room.8:13.

Niin älkäämme siis antako periksi, vaikka tie voi olla kuoppainen. Kaikenlaisia takaiskuja voi tulla, lankeamista lihan tekoihin ja vääryyteen, mutta aina voimme nousta, aina voimme uudistua, saamme koota voimamme ja määrätietoisesti ja päättäväisesti pyrkiä elämään ensirakkaudessa Kristukseen ja vaeltamaan hengessä. Kun kaikki Jumalan sanan lupaukset ovat turvanamme, Jumalan sota-asu käytettävissämme, rukouksen tie auki, voimme luottavaisin mielin jatkaa matkaa siitä, mihin olemme päässeet. Hyödyntäkäämme kaikki mahdollisuudet olla uskon ihmisiä, kaikki Jumalan lahjat tulla vahvoiksi ja kestäviksi uskon tiellä.

Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Hepr.4:1.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Luottavaisin mielin eteenpäin

Kirjoittanut : 22.6.2016 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kommentointi on suljettu.